MER ENERGI
                                                                                                                                       Bedre helse  Bedre liv !

 

PH mirakelet - PH balanse 

Dr. Robert Young har studert blod i over 30 år og har funnet at der bare finnes en sykdom og det er forsuring. Han mener at forsuring er årsak til alle sykdommer. Young kaller dette for ”Den nye biologien”

Har du hatt et akvarie med fisk noen gang? da vet du at du må passe på at ikke vannet blir forurenset slik at fisken blir syk og dør. Slik påvirkes også cellene i kroppen av våre indre væsker. Du må passe på at miljøet i kroppen ikke blir for surt, ellers blir du syk.

Din PH verdi er helt avgjørende for din helse. Den bør helst ligge på ca 7.3 da er den basisk (alkalisk). Er den lavere enn 7.0 har du en forsuring i kroppen. PH verdien kan lett måles med PH strimler (teststrimler) som du får kjøpt på apoteket eller hos firmaet InnerLight. Jeg har prøvd både apoteket sine og Innerlight sine, og jeg synes selv at Innerlight sine er best (se produktoversikt)

Hva skjer når kroppen er sur (for lav PH)?

-  Immunforsvaret  svekkes, mineralopptaket kan stoppe.  

-  Blodet tvinges  til å låne mineraler (kalsium)fra benskjelettet.

-Syreoverskudd  som blodet ikke klarer å utskille, lagres i kroppen bl.a. som slim / toksiner.  Cellene der mister oksygen-tilgang og starter en "gjæringsprosess" i kroppen og du blir syk.

- Det lagrede syreavfallet starter aldringen og de fleste sykdommer 

 

Visste du at:

- B enskjørhet forårsakes av at kalken i skjelettet brukes til å

  nøytralisere syren?

- Gikt og reumatisme er syreopphopning i muskelvev og leddvæsker?

- Forkjølelse og munnsår er et syrevarselsignal?.

- En kreftsvulst er kroppens måte å prøve å beskytte celler mot  forsuring? 

- Overgangsplager hos kvinner svært ofte skyldes forsuring?

  (jeg trodde selv jeg var kommet i overgangsalderen)

-Overvekt og undervekt ofte ikke er et fettproblem, men et syreproblem?

 

Hver røde blodlegeme er omgitt av en negativ ladning, slik at de febrilsk frastøter / spretter av hverandre og leverer det de skal i kroppen i høy hastighet MEN:
Når kroppen din er for sur: mister de sin negative ladning, og de klumper seg sammen og beveger seg gjennom kroppen på sakte fart; Sliter med å absorbere vann, næringsstoffer og oksygen. Og kroppen greier da heller ikke å fordrive og kvitte seg med toksiner/giftstoffer. 

 

Friskt blod            Urinsyrekrystaller

 

Friskt blod                                 Urinsyrekrystaller

 

Mer om syre-base-balansen:

Syre-base-balansen er avgjørende for sykdom eller friskhet og  

måles på en logaritmisk Ph-skala, hvor 7 er nøytral, 4 er 1000 ganger 

surere og 10 er 1000 ganger mer basisk. 

  Blodet har Ph 7,2 - 7,45  som    opprettholdes for at livet skal bestå. 

Derfor hevder både eldre og nyere forskning at syreoverskuddet er 

årsaken til de fleste sykdommer. 

  Syreoverskudd  som blodet ikke klarer å utskille, lagres i kroppen. 

Cellene der mister oksygen-tilgang og starter en slags gjæringsprosess  / sykdom. Toksinene gir mere syre og ofte unormale celler som kan vokse ukontrollert / kreft.

    

Skremmende surt 

-  1 glass Cola P h 2,5 behøver 10 glass vann Ph 9 for å bli nøytralisert! 

-  1 glass Cola P h 2,5 senker ph’n i 50 l vann fra 7,4 til ph 4,6! 

-  Norsk overflatevann  er som oftest meget surt med Ph 4 - 6. 

-  Norsk kildevann  på flasker er også surt med Ph 5,5 - 6,5. 

-  Norsk kosthold  er som regel ekstremt syredannende. 

-  Syreoverskuddet klarer ikke blodet å utskille, det lagres i kroppen.

 

A. Det som ikke fortelles    

Aldring og de fleste sykdommer  har én felles årsak: 

-  Syreoverskudd  med avfall og toksiner som lagres i kroppen. 

-  Blodet må  være basisk Ph 7,3 - 7,45 for at livet skal bestå. 

-  Syreoverskudd  og sykdom kan forebygges. 

B. Hva skjer når kroppen er sur?

-  Immunforsvaret  svekkes, mineralopptaket kan stoppe. 

-  Blodet tvinges  til å låne mineraler fra benskjelettet. 

-  Det lagrede syreavfallet  starter aldringen og de fleste sykdommer.   

C. Hvorfor oppstår syreoverskudd? 

-  Syreholdig  mat og drikke. 

-  Forurenset  luft og for lite oksygenopptak. 

-  Stress  og ubalanse i lengre tid. 

 

Blodet er nøkkelen 

1.  Blodets returkrets utskiller  avfallsstoffene via lunger, nyrer, hud, 

tarmer mm. 

2. Kjøtt  proteinenes puriner  er sterkt syreholdige og nyrene får en 

kjempejobb. 

3.  Nyrene kan konsentrere blodets syre ca. 800 ganger, ned til Ph 4,5. 

4.  Ytterligere syreoverskudd  må da lagres i de minst viktige 

kroppsdeler for at organismen skal overleve. 

5.  Forkjølelse og munnsår  er syrevarselsignal nr. 1, ofte etter overspising. 

6.  Gikt og reumatisme  er syreopphopning i muskelvev og leddvæsker. 

7.  Benskjørhet  forårsakes av at kalken i skjelettet brukes til å 

nøytralisere syren. 

8.  Kreft  finner god grobunn i gamle, sure avfallsstoffer.

 

 

Kommer kroppen i riktig pH-balanse vil den produsere nytt friskt blod som gir god helse, energi og vitalitet. Bakterier, sopp og parasitter mm vil ikke trives i et rent og fint miljø. Så h vordan får man rent og fint miljø i kroppen? Hvordan får man kroppen i PH balanse igjen? Se svar i artiklene under .

 

 

 

 

Dr. Young

 innerlight - Kjøp produkter

 Himalayasalt